Velkommen til OPPLÆRINGSKONTORET FOR TØMRERFAGET I VESTFOLD!

Som tømrer kan du jobbe i større entreprenørfirmaer, i mindre byggefirmaer eller som selvstendig næringsdrivende.

Om oss

Om oss

Bedre for deg som lærling, og enklere for bedriftene

Opplæringskontoret har i fellesskap med bedriftene påtatt seg opplærings- ansvaret i samarbeid med fagopplæringsseksjonen i fylket. Men det er opplæringskontoret som har det hele og fulle ansvaret for deg som lærling, og kvaliteten i opplæringen. Hvert år inngår OKT Vestfold mellom 160 – 180 lærekontrakter.

Vi tar ansvar!

Lærekontrakten inngås mellom lærlingen og opplæringskontoret. Bedriften lettes da for mange av de oppgavene som følger med det å ta inn en lærling. Opplæringen finner sted i en eller flere av opplæringskontorets samarbeidsbedrifter. 

I bedriften har du et vanlig ansettelsesforhold, og de rettigheter og plikter som følger med det. 

Opplæringskontoret driver også kursvirksomhet, etter- og videreutdanning for voksne lærlinger i samarbeidsbedriftene.

Ta kontakt for mer informasjon!

Våre tjenester

Tømrerfaget

Som tømrer er ingen dager like. Tømrerfaget er en utdanning som byr på muligheter og utfordringer, og du treffer arbeidskompiser med de samme interessene. Er du nevenyttig, vil tømreryrket passe for deg. Du bør også kunne arbeide selvstendig og nøyaktig, og være i god fysisk form. Jobbmuligheter for deg som velger tømrerfag – er de beste!

Les mer ...

Hvordan få lærekontrakt?

Ta kontakt med Opplæringskontoret for tømrerfaget (OKT Vestfold) direkte på tlf, mail eller gjennom kontaktskjemaet nederst på siden. Takk!

Les mer ...

For bedrifter

For lærebedrifter i tømrerfaget betyr det at man må ha en allsidig faglig produksjon og en faglig leder med fag- eller svennebrev. Det kreves ikke at faglig leder har mesterbrev.  OKT Vestfold innhenter nødvendig dokumentasjon, som sendesfagopplæringsseksjonen for godkjenning av lærebedrifter. 

Les mer ...

Spørsmål og svar

spørsmål og svar

Jeg ønsker å bli lærling som tømrer. Hvordan går jeg frem?

Å få seg en læreplass er som å få seg en hvilken som helst jobb. Det kan ta tid, eller man kan få napp på første forsøk. Største sjansen for å treffe er å ringe bedriftene i ditt område og høre om de har mulighet for å ta deg inn. Kanskje har du sett en byggeplass i nærområde er det kanskje en fin bedrift å ringe til først. Lag en god søknad og følg opp med en telefonsamtale noen dager etter du har sendt den. Ta også kontakt med oss og send din CV til post@mail.1.okt-vestfold.no.co

Kan jeg få studielån som lærling

Som lærling kan du ha rett til både stipend og lån fra Lånekassen.Men du må vente med å søke til lærekontrakten din er godkjent.

For at lærekontrakten din skal være godkjent må den godkjennes både av deg, OKT og fylket bedriften din tilhører. Når kontrakten din er registrert som godkjent i Vigo kan du søke. Dette kan ta litt tid.

For mere informasjon se https://lanekassen.no/Stipend-og-lan/utdanning-i-norge/vg/Larlinger/

Jeg har stryk i fag fra VGS, kan jeg da bli lærling

Selvfølgelig kan du bli lærling! Men du må sørge for at fagene du ikke har vurdering i er bestått før vi kan melde deg til svenneprøve. Har du derimot en stryk kan du avlegge svenneprøve, men du vil ikke få beviset før du har bestått faget med stryk. Vi vil påse at fylket gir deg tilbud om skole under læretiden, så du får dette på plass.

Ønsker å bli lærling, men har en annen utdannelse. Kan jeg bli lærling?

Klart det. Vi har mange såkalte voksenlærlinger. Utdanningen er satt til 4 år. Men om du har bestått fellesfagene får du 6 mnd fratrekk på læretiden.

Ettersom du ikke har VG2 tømrerfag i skole vil du få tilbud om undervisning av oss. Dette er fordi du må avlegge eksamen i tømrerfaget (TMF3102)

Jeg ønsker å bytte bedrift

Om du i læretiden ønsker å skifte bedrift er det viktig at du informerer oss så vi kan varsle dette til fylket lærekontrakten din er i. Vi tar oss av det praktiske rundt lærekontrakten, men vi poengterer at det er viktig med en god dialog med bedriften du er i. Så det ikke blir noe uoppgjort rundt oppsigelsen. Å skifte bedrift kan komme av mange grunner, og ofte er det lurt å snakke med oss i forkant av oppsigelsen.

Jeg har fått meg jobb og læreplass. Hva skjer nå?

Har du sikret deg jobben som lærling i en av våre godkjente lærebedrifter er du i trygge hender! Våre bedrifter har som oftest hatt flere lærlinger tidligere, og er godt kjent med læreløpet ditt.

Vi ønsker at dere så fort som mulig signerer en arbeidsavtale så vi får opprettet en lærekontrakt som sørger for at din periode som lærling er registrert i det fylke bedriften ligger i.

Ring oss gjerne så vi kan registrere deg inn i våre systemer

Kontakt oss

33 32 90 20
Broen 6, 3170 SEM
Orgnr 971 316 985